Όταν σκέφτηκε για πρώτη φορά την δημιουργία ενός νέου σώματος εργασίας άρχισε να μελετά το φως και το σκοτάδι. Είναι ένα μεγάλο θέμα που την απασχολούσε καλλιτεχνικά για μεγάλο χρονικό διάστημα . Αυτό το θέμα είναι τόσο μεγάλο και σημαντικό που είναι ίσως μέσα στους κύριους λόγους για τους οποίους